Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven (toezegging T02831)

Brief van de minister van LNV van 20 juli 2020 (33037 / 35233, T)

De commissie besluit toezegging T02831 op voldaan te zetten. Voorts besluit de commissie op 22 september 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 20 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer