Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- 35300 B / 35300, D

Miljoenennota 2020; Begrotingsstaat gemeentefonds 2020

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorkomen of dempen van schommelingen in het gemeentefonds (35300 B / 35300, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman