Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 september 2020
1. 35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit de procedure aan te houden totdat het door de minister aangekondigde wetsvoorstel tot herstel van wetstechnische onvolkomenheden de Eerste Kamer heeft bereikt.

2. 35354

Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).

3. 35.042 / 35.453

Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 22 september 2020.

4. 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 22 september 2020.

5. 34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake voortgang aanpak onnodige sekseregistratie wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman