T02940

Toezegging Onderzoek investeringsruimte woningbouwcorporaties (35.431)De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerbrandy (OSF), toe het onderzoek naar de investeringsruimte voor de woningbouwcorporaties ook naar de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02940
Status voldaan
Datum toezegging 2 juni 2020
Deadline 1 september 2020
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden G. Gerbrandy (OSF)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen investeringen
verhuurderheffing
woningcorporaties
Kamerstukken Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 29, item 10 - blz. 15

De heer Gerbrandy (OSF): Ik hoor de minister praten over investeringsmogelijkheden voor corporaties. Zij heeft zorgen over de verhuurderheffing, maar in 2013 heeft de regering gezegd dat zij 2 miljard per jaar verhuurderheffing gaat heffen. Heeft de minister dan geen zorgen over de investeringsmogelijkheden van de corporaties in dát licht?

(…)

Minister Ollongren: We hebben gezegd: als je kijkt naar nu en op de korte termijn, is er over het geheel genomen voldoende ruimte voor woningbouwcorporaties. Ze hebben leencapaciteit en investeringscapaciteit. Ik vind het ook heel belangrijk om te weten hoe het op lange termijn uitwerkt. Ik ben daar volop mee bezig. Er is ook een motie ingediend door de heer Ronnes in de Tweede Kamer. Naar aanleiding daarvan wordt heel zorgvuldig onderzoek gedaan naar de investeringsruimte voor de woningbouwcorporaties, ook om te weten of we op langere termijn voldoende capaciteit hebben om te blijven bouwen. Ik hoop de Tweede Kamer daar vóór de zomer over te informeren. Met alle plezier informeer ik natuurlijk ook de Eerste Kamer.Historie