35.554

Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroepDoelstelling van dit wetsvoorstel is het vernieuwen en versterken van de publieke omroep.

De maatregelen zijn te groeperen onder de volgende doelstellingen:

  • versterken van de pluriformiteit van de landelijke publieke omroep;
  • meer flexibele programmering en distributie;
  • zorgen voor vermindering van het reclame-aanbod;
  • versterken van de bestuurlijke organisatie en
  • meer aandacht voor regionale programmering.

Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal maatregelen dat is aangekondigd in de Visiebrief van het kabinet (TK 32.827, 157).


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, Van Haga en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 december 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV heeft later aangegeven dat de fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel gestemd te hebben. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel is de motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over sanctionerend optreden bij overtreding van de Mediawet 2008 (EK, F) ingediend. De motie is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten, PVV en Fractie-Van Pareren stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

76
Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten