35.534

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek



De samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 6 mei 2022 (TK, 4) heeft het Tweede Kamerlid Van Meenen gemeld dat hij de verdediging overneemt van het uit de Tweede Kamer vertrokken lid Pia Dijkstra.


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Van Meenen houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten