Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35.300, C)

- T02924 en 35300, C

Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens besluit zij een brief te sturen in het kader van de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. De staf zal daartoe een conceptbrief opstellen.

- 35300 VI, AE

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 6 juli 2020, en ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren