Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02924 en 35300, C

Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens besluit zij een brief te sturen in het kader van de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. De staf zal daartoe een conceptbrief opstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren