Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- 35300 B / 35300, D

Miljoenennota 2020; Begrotingsstaat gemeentefonds 2020

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake schommelingen in het gemeentefonds besluit de commissie op 8 september 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman