Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)

-
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman