Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

De commissie besluit toezegging T02795 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021. De commissie besluit voorts op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief resultaten banenafspraak 2019 (34352, O). Een concept commissiebrief zal hiertoe worden voorbereid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren