Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)

- 35 466

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren