Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof (35.452)

-
35452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag en stelt voor dit wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer