Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer