Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- Procedure verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 29 juni 2020 (nog niet gepubliceerd)

De commissies bespreken de brief van 29 juni 2020 (35300 VI/25295, AP). Voor de verlenging van tijdelijke voorzieningen uit de aangenomen Verzamelspoedwet
COVID-19 (35457), de aangenomen Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434) en de nog aanhangige Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35497) geldt een voorhangtermijn van een week. Indien verlenging per 1 september 2020 noodzakelijk mocht zijn, dan ontvangt de Kamer de ontwerpen van de verlengingsbesluiten in de laatste weken van augustus. De ontwerpbesluiten zullen in dat geval schriftelijk onder de aandacht van de commissies worden gebracht. De commissies besluiten de gevolgde procedure op 8 september 2020 in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ na te bespreken.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer