Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)

- 35 466

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

De commissie besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden stelt de commissie voor voorstel 35 466 te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 492.

- 35 492

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

De commissie besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden stelt de commissie voor voorstel 35 492 te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 466.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren