Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
35.403 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie bespreekt de aanbieding van de Staat van de Europese Unie 2020 en besluit tot het houden van de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen (AEB). De commissie wenst ter voorbereiding via videoverbinding een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese instellingen te houden. Met betrekking tot een datum voor de AEB en de invulling van de voorbereiding zal de commissie op 7 juli aanstaande een voorstel formuleren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman