35.505

Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLMDeze zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de budgettaire verwerking van het voorgenomen steunpakket voor KLM in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020. De ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat hebben het steunpakket aangekondigd en toegelicht in de brieven van 24 april 2020 (EK 29.232, A) en van 26 juni 2020 (EK 29.232, C).


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Krol/Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, GroenLinks en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 26 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 juni 2020.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: