Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer