Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)

-
35431, D / 35431, H

Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juni 2020 (35431, I) en 12 juni 2020 (35431, J) worden voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de moties-Kox als niet-uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman