Stemming motie Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en GaswetVerslag van de vergadering van 9 juni 2020 (2019/2020 nr. 30)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas),

te weten:

  • de motie-Van der Linden over de kosten van aardgasaansluitingen in het buitenland (35283, letter G).

(Zie vergadering van 2 juni 2020.)


De voorzitter:

De heer Van der Linden wenst het woord in verband met zijn motie. Ik geef hem daartoe graag het woord.


De heer Van der Linden (FvD):

Voorzitter, ik wil de motie onder letter G (35283) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Linden stel ik voor zijn motie (35283, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over de motie onder letter C (35283) van het lid Van der Linden, over de kosten van aardgasaansluitingen in het buitenland. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? O, ik merk dat er ergens iets fout is gegaan met de letter. Ik had het over de motie onder letter C, maar het gaat om die onder letter G, die zojuist al is aangehouden.