35.104, G

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis ten behoeve van de Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk de aanpassing artikel 72 WvO inzake de overlapeis t.b.v. Waddeneilanden per separaat wetsvoorstel aan de Kamer voor te stellen en dat indien nodig als spoedvoorstel aan te merken.Kerngegevens

nummer 35.104, G
ingediend 9 juni 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.J.M. Kox (SP)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)