Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 juni 2020
1. 35252

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Nooren).

2. 35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 16 juni 2020. De commissie zal aandringen op zeer spoedige beantwoording door de initiatiefnemers en/of de regering. Zij stelt voor dat, zodra de nota naar aanleiding van het verslag en/of de antwoorden van de regering zijn ontvangen, over het wetsvoorstel gestemd wordt. De commissievoorzitter zal namens de commissie een stemverklaring afleggen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman