Debat Wijziging begrotingsstaat Justitie en VeiligheidDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag met staatssecretaris Broekers (van Asiel en Migratie) over de Wijziging van de begrotingsstaat voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens het debat zijn vier moties ingediend. De Kamer stemt dinsdag 9 juni over het wetsvoorstel en de moties.

Debat Wijziging begrotingsstaat Justitie en Veiligheid
Grotere versie foto

Vluchtelingenwerk Nederland

PVV-senator Van Hattem sprak zijn zorgen uit over de subsidie die in de begroting is opgenomen voor Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Volgens hem past het niet om subsidie te verlenen aan een stichting die zich activistisch opstelt en niet - zoals het kabinet stelt - onafhankelijk en neutraal is. Hij vroeg aan de staatssecretaris of de overheid de activiteiten van VWN niet beter zelf kan uitvoeren.

Broekers antwoordde dat VWN 41 jaar geleden door de overheid zelf is opgericht en mee aan een efficiënt verloop van de asielprocedure. Voor de training van vrijwilligers en voor de voorlichting en voor de tolken ontvangt VWN subsidie. Over deze werkzaamheden legt de stichting verantwoording af aan het ministerie van J&V. Daarnaast voert VWN nog andere activiteiten uit, gefinancierd uit eigen middelen. Daarover hoeft de stichting geen verantwoording af te leggen aan het ministerie. Het stopzetten van de activiteiten van VWN is volgens Broekers niet zinvol, niet efficiënt.

De motie die Van Hattem indiende waarin de regering wordt verzocht VWN niet langer in te zetten voor uitvoering of ondersteuning van asielbeleid en alle subsidies stop te zetten, werd door de staatssecretaris ontraden.

Grenzen sluiten

Volgens Van Hattem zou Broekers een 'historische stap' kunnen zetten door de grenzen definitief te sluiten voor asielzoekers. Hij wees erop dat door het sluiten van de grenzen in het kader van de coronamaatregelen de instroom van asielzoekers vrijwel nul is. Hij vroeg de staatssecretaris of zij bereid is die stap te zetten. De staatssecretaris zei dat Nederland de grenzen niet kan en niet wil sluiten, en vooral dat laatste is belangrijk volgens haar: "Nederland wil altijd beschikbaar zijn voor vluchtelingen die vluchten voor oorlog en geweld." De motie van Van Hattem die de regering verzocht ervoor te zorgen dat de asielinstroom niet opnieuw stijgt, werd door Broekers dan ook ontraden.

Niet investeren in asielopvang

Van Hattem riep de staatssecretaris vervolgens op niet te investeren in nieuwe asielopvangvoorzieningen. Volgens de PVV-senator gaat er een aanzuigende werking uit van de luxe gebouwen, met vloerverwarming en WiFi. Het zijn huizen waarvoor veel Nederlandse burgers nooit voor in aanmerking komen, aldus Van Hattem. Hij vroeg Broekers om deze gebouwen in te richten voor ouderen en niet voor vreemdelingen. Ook wilde hij weten of zij bereid is te stoppen met het bouwen en renoveren van opvanglocaties.

Staatssecretaris Broekers zei dat er geen sprake is van luxe voorzieningen, maar dat met WiFi wordt voldaan aan de eigen normen om onderwijs op de locatie te faciliteren en overlast te voorkomen. Daarnaast is volgens haar de aanleg van vloerverwarming niet zozeer een luxe, maar een duurzame investering. De motie Van Hattem waarin de regering wordt verzocht nieuw te bouwen of te renoveren asiellocaties in te zetten als verzorgingshuizen of als woningen voor Nederlandse burgers, werd door de staatssecretaris eveneens ontraden.

Provinciale regietafels

Tot slot ging Van Hattem in op het functioneren van de provinciale regietafels asielopvang waar afstemming plaatsvindt over de opvang van asielzoekers. Volgens Van Hattem is het voor een goede democratische controle door volksvertegenwoordigers en burgers van belang dat zij kennis kunnen nemen van de verslagen van de regietafels. Zijn motie die de regering verzoekt om de verslagen van de provinciale regietafels openbaar te maken, werd door staatssecretaris Broekers ontraden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Debat Wijziging begrotingsstaat Justitie en Veiligheid
Afbeelding 1 - Debat Wijziging begrotingsstaat Justitie en Veiligheid