Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kwartaalrapportages tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) (T02532)

-
T02532

Toezegging Kwartaalrapportages tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

De commissie besluit de brief met voortgangsrapportage Sint Eustatius (34.877, K) voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij wetsvoorstel 35433 (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius), nadat dat wetsvoorstel naar de Eerste Kamer is gezonden.

De commissie besluit voorts om toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman