Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 juni 2020
1.
35358

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren