Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Justitie en Veiligheid (J&V) en Financiën (FIN) van 2 juni 2020
1.
35457

Verzamelspoedwet COVID-19

De commissies bespreken de procedure. Gelet op de spoedeisendheid, levert de fractie van ChristenUnie (Verkerk) inbreng voor verslag op 2 juni 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer