35.213, P

Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaatIn deze motie wordt de regering verzocht om de Wajongers die er in inkomen op achteruitgaan te compenseren en gaat over tot de orde van de dag.Kerngegevens

nummer 35.213, P
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 juli 2021 met belangstelling kennisgenomen van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2021 (EK, V) over de uitvoering van deze motie. De commissie was in nader overleg getreden naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 21 april 2021 (EK, T) over de uitvoering van de motie.Uitvoering