Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 mei 2020
1. 35441

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Vos), ChristenUnie (Bikker) en PvdD (Nicolaï).

2. Ontmoeting Onderwijsraad op 26 mei

De commissie kiest voor een kort besloten videogesprek met de Onderwijsraad over diens (concept)werkprogramma, indien mogelijk al op 26 mei 2020. Een gesprek in de vroege avond is niet bezwaarlijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman