Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)

-
35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met het verzoek haar binnen een week de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie te laten weten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman