Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02790 en T02803 - Toezeggingen interdepartementaal beleidsonderzoek deeltijdwerk

Brief van 29 april 2020 met kabinetsreactie op ibo deeltijdwerk

De commissie besluit T02790 en T02803 als voldaan aan te merken en de behandeling in de Tweede Kamer van het IBO deeltijdwerk (35.300, AM) af te wachten alvorens nader te besluiten over de behandelwijze van dit beleidsonderzoek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren