Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Mondeling overleg met de minister van EZK

De commissie stelt vast het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal te houden op 23 juni 2020 van 16:00-17:30 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer