35.452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstofIn deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020 (35.300 XIV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Twee eerdere ISB's (35.442 en 35.414) bevatten ook al correcties van de LNV-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 16 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga

Tegen: PvdD, FVD en de Groep Krol/van Kooten-Arissen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 juli 2020.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen: PvdD, FVD en Fractie Otten.

Tijdens de behandeling op 7 juli 2020 is de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het inzetten van afgeven COVID-19 garanties en kredieten ten behoeve van stimuleren van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (EK, C) ingediend en aangehouden en op 28 september 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof )

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 mei 2020.


Documenten