Dit dossier bevat officiële parlementaire publicatie over de fusie van Air France en KLM en over (mogelijke) steunmaatregelen in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in 2020.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2022 het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108) aangenomen.

Ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 30 mei 2022 door de ministers van Financiën en van I&W een besloten en vertrouwelijk briefing verzorgd. Een openbare (technische) briefing voor de commissie door de staatsagent voor KLM vond plaats op 31 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) levert op 27 september 2022 inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 9 september 2022 over de behandeling van het wetsvoorstel (EK, D).

De commissie wenst de werkafspraken vertrouwelijke overleggen (en de nu gevolgde gang van zaken) opnieuw te evalueren.

De commissie heeft op 13 september 2022 inbreng voor schriftelijk overleg geleverd naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 1 juli 2022 ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (EK 28.165 / 36.108, X met bijlage).

Hierbij werden ook de volgende brieven betrokken:

  • de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2022 ter aanbieding van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (EK 28.165 / 35.123, W met bijlagen);
  • de brief van de ministers van Financiën en van I&W van 23 juni 2022 over de derde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM (EK 36.108 / 29.232, C met bijlagen);
  • de brief van de minister van Financiën van 7 juli 2022 ter aanbieding van de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank (EK 33.532 / 34.300, C met bijlagen).

Een brief aan de minister is in bewerking.

De commissie heeft op 15 februari 2022 besloten het verslag van een schriftelijk overleg van 7 februari 2022 (EK 35.505 / 29.232, H) over de brief van de minister van Financiën en de minister van I&W van 21 januari 2022 ter aanbieding van de tweede periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM (EK 35.505 / 29.232, G met bijlage) aan te houden tot een nog nader te bepalen moment.

De commissie heeft op 20 april 2021 de brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 6 april 2021 (EK, D met bijlage) over de herkapitalisatie van Air France-KLM besproken en besloten de minister van Financiën te verzoeken om de woordvoerders staatsdeelnemingen (die zich beschikbaar hebben gesteld voor vertrouwelijke overleggen) nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de werkafspraken die de commissie en de minister eerder hebben vastgesteld.

Het vertrouwelijke overleg met de minister vond plaats op 8 juni 2021. Daarbij zijn ook de werkafspraken geëvalueerd.

De commissie heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 22 juni 2020 (EK, B herdruk) over de brief van 24 april 2020 (EK, A) inzake mogelijke steunmaatregelen voor Air France - KLM in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in 2020, en de brief van 26 juni 2020 (EK,C) over het financiële steunpakket voor KLM betrokken bij de inbreng voor het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel 'Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM' (35.505)


Kerngegevens

begonnen

30 september 2003

titel

Air France – KLM

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten