35.442

Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economieIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020 (35.300 XIV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.414) bevatte ook al correcties van de LNV-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: Denk, PvdD, FVD en de Groep Krol/van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 april van het onderhavige begrotingsjaar.

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april.


Documenten