Stemming Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomstenVerslag van de vergadering van 21 april 2020 (2019/2020 nr. 25)

Aanvang: 22.27 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.