Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)

- 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer