Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2020
1.
35430

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Sent) mede namens GroenLinks (Van Gurp), de SP (Kox), de ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag voor maandag 20 april 2020 voor 21.00 uur, stelt de commissie voor het voorstel plenair te behandelen op dinsdag 21 april 2020, waarbij dinsdagochtend zal worden nagegaan of er behoefte is aan (kort) debat, of alleen stemming.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren