Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- 35434

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Inbreng voor verslag wordt geleverd via de e-mail door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en 50PLUS (Baay-Timmerman). Gelet op de spoedeisendheid wordt de regering verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 20 april 2020, 21.00 uur de Kamer te doen toekomen, opdat op dinsdagochtend 21 april 2020 nagegaan kan worden of er behoefte is aan (kort) debat dan wel afdoening door stemming of als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren