Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- 35434

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De commissie besluit (uiterlijk) maandag 20 april 2020, 09.00 uur ter zake van wetsvoorstel 35.434 inbreng te leveren voor verslag ( voorbereidend onderzoek). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag voor maandag 20 april 2020, 21.00 uur, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op dinsdag 21 april 2020, waarbij dinsdagochtend zal worden nagegaan of er behoefte is aan (kort) debat, of alleen stemming.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren