Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- CXXXIX / 35300, D Spoedeisende wetsvoorstellen

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D) en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren