Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D) en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. Wel bepleit de fractie van de SGP (Schalk) een duidelijker onderscheid tussen spoedeisendheid in verband met het regeerakkoord en spoedeisendheid in verband met de corona-crisis.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer