Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2020 (CXXXVIII)

- Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

- Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren