Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- CXXXIX / 35.300, D

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020; Miljoenennota 2020

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D). De leden van de PvdA-fractie (Sent) wensen de regering te verzoeken om een nadere, uitvoerige toelichting aangaande de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, alsmede wensen deze leden zicht te krijgen op de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen die nog in de Tweede Kamer in behandeling zijn en na afronding van die behandeling als spoedeisend bij de Eerste Kamer zullen worden aangemeld.

- T02789

Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie besluit toezegging T02789 als deels voldaan te beschouwen en de deadline ongewijzigd te laten op 1 januari 2021. De commissie besluit voorts de brief van de minister van SZW d.d. 2 april 2020 (35.300, AL) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren