Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- CXXXIX / 35300, D spoedeisende wetsvoorstellen

Kanttekeningen van diverse fracties zullen worden doorgeleid naar de Voorzitter. De minister zal verzocht worden een nadere onderbouwing van de spoedeisendheid te leveren, ook ten aanzien van de lijst die is aangeboden aan de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren