Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Toezegging T02497

Toezegging Laaggeletterdheid (34.775)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2020 inzake laaggeletterdheid (35300, AJ) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02497 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman