Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (CXXXIX / 35300, D)

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, met uitzondering van het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985). Een commissiemeerderheid geeft aan niet (noodzakelijk) de spoed te willen betrachten die de regering aan het wetsvoorstel geeft (d.i. afhandeling binnen twee maanden), gelet op de brief van de minister voor Milieu en Wonen, d.d. 1 april 2020, over het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118, BC).
Op 12 mei 2020 staat de bespreking van een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel opnieuw geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies EZK/LNV en IWO.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer