Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Spoedeisende wetsvoorstellen

De commissie neemt kennis van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 inzake spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (CXXXIX/35300, D). Zij heeft in meerderheid geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. De PVV-fractie (Van Hattem) merkt op dat de Wet digitale overheid wat haar betreft niet spoedeisend is. De PvdA-fractie (Koole) brengt aanvullend aandachtspunten naar voren, die niet direct zien op de wetsvoorstellen in de lijst.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman