Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

-
Toezegging T02657

Toezegging Ondermijning (34.716)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 maart 2020 inzake deze toezegging (34716, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02657 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman