35.420

Noodpakket banen en economieDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over steun- en herstelmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het betreft maatregelen die genomen worden om banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leveren op 25 januari 2022 inbreng voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van EZK, de minister van Financiën, de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 14 december 2021 over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (EK, BL) en op de brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretarissen van SZW en van Financiën over aanpassing steunmaatregelen (EK, BN).

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 18 januari 2022 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2021 over de gevolgen van het stopzetten van de subsidiëring van nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland (EK 35.925 IV, G). De commissie was in schriftelijk overleg getreden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 25 juni 2021 (EK, BB) over het steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0) en de brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW van 16 november 2021 over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal (EK, BI).

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 20 december 2021 gereageerd op de brief van de minister van EZK, de minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van SZW van 26 november 2021 over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021 (EK, BK) en op de brief van de staatssecretaris van SZW van 10 december 2021 ter aanbieding van de Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5) (EK, BM met bijlage).


Kerngegevens

begonnen

17 maart 2020

titel

Noodpakket banen en economie

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] ... [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-650] [651-671]  documenten
Bladeren:
[1-50] ... [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-650] [651-671]  documenten